Sábado “flash”, 12 de marzo: carro de paseo Mamba a 599 euros