Sábado “flash”, 16 de abril: silla de paseo Elba a 59 euros