Sábado “flash”, 27 de febrero: carro de paseo dúo 3TEC a 450 euros