Sábado “flash”, 9 de abril: carro de paseo dúo 3TEC a 419 euros